Gamla Vikmanshyttan > Förenings- & kulturliv > En idrottsbild från 1940-talet

En idrottsbild från 1940-talet

Vikmanshyttevallen & Kartjärnsbacken

Vikmanshyttevallen & Kartjärnsbacken

En inte alltför märkvärdigt fotografi, kan tyckas. Men här fotografen fångat en helt unik idrottshistoria för Vikmanshyttans del. Det handlar om en vy från 1940-talets första år då såväl idrottsanläggningen Vikmanshyttevallen och slalombacken i Kartjärn hade tagits i bruk. Det blåste verkligen medvind i VIF-seglen vid det här laget och mycket ideellt arbete kom i dagen, hos många, många bruksbor, och Wikmanshytte Bruk visade också ett socialt patos som aldrig förr, eller senare.

Vikmanshyttevallen i förgrunden och Kartjärnsbacken, visserligen i sommar-utförande, i bakgrunden!