Gamla Vikmanshyttan > Förenings- & kulturliv > Brukstjänstemännen organiserade sig så sent som år 1944

Brukstjänstemännen organiserade sig så sent som år 1944

Bättre sent än aldrig, är ju ett uttryck som passar in i olika sammanhang.

Även i följande ”brukshistoria” vad gäller den lokala verksamheten inom fackföreningsrörelsen. Brukstjänstemännen vid Wikmanshytte bruks AB organiserade sig sent. Men ingalunda sist, ska tilläggas.

En dag under våren 1944 stegade ingenjör Arne Gustafsson till den då 60-årige disponenten Arvid Olsson och informerade honom om bildandet av den nya avdelningen inom SIF /Svenska Industritjänstemannaförbundet. Disponent Olsson visade inga tecken på förvåning utan replikerade endast något om att den fackliga anslutningen av tjänstemännen så att säga ”låg i luften”.

Det måste emellertid ha varit något oerhört att efter närmare ett kvartsekel plötsligt vara i den situationen att det var nödvändigt att förhandla med tjänstmännen i lönefrågor etc. Vad detta verkligen innebar kan vara svårt att förstå för dem som ej upplevde denna brytningstid på det fackliga området.

SIF 166

SIF 166

Den lokala föreningen fick numret 166.

Till den första interimstyrelsen utsågs ingenjör Arne Gustafsson, ordförande, och Bertil Wallertz sekreterare, Sven Hedström kassör. Den 1 mars 1945 hölls möte på Brukshotellet varvid följande styrelse valdes: Arne Gustafsson, Bertil Wallertz, Ove Boström, Sven Hedström och Åke Eriksson. I detta första möte deltog 13 medlemmar.

De viktigaste förhandlingarna under de första åren var

  • året 1951 strandade löneförhandlingarna, centrala överläggningar slutförde förhandlingarna
  • året 1956 centrala förhandlingar i samband med bränsleavlösning för ett antal tjänstemän
  • centrala förhandlingar angående löner ägde rum 1958 och 1963

Inte friktionsfritt således vad gäller kontakterna med bolagsledningen men det ska sägas att tjänstemännens villkor förbättrades ”sakta men säkert”. Antalet medlemmar ökade successivt och passerade 80-strecket efter ett par decenniers verksamhet. Men slutet av 1960-talet började det ”knaka i fogarna”. Gamla anrika Wikmansyttan slogs samman med Söderfors Bruk och Stora Kopparberg satte sig vid det ”gemensamma rodret”. Inom en tioårsperiod var vikmanshytteverket utplånat, nära nog till hundra procent.

Vi har på flera andra sidor på vår hemsida berättat om ”både det ena och det andra”. Vi i det lokala facket liksom ansträngningarna från SIF centralt inklusive ”andra intressenter” gick bet. Smällen kom som många kan erinra sig i september månad 1976.

Vi avrundar denna fackliga lokalverksamhet med att återge styrelserna under avdelningens första 20 år:

Funktionärslista – i ordning: ordförande, sekreterare, kassör, vice ordförande. övrig:

Kerstin Möller

Kerstin Möller

1944
Arne Gustafsson, Bertil Wallertz, Sven Hedström

1945
Arne Gustafsson, Bertil Wallertz, Sven Hedström, Ove Boström, Åke Ericsson

1946
Arne Gustafsson, Bertil Wallertz, Åke Ericsson, Ove Boström, Uno Broström

1947
Arne Gustafsson, Bertil Wallertz, Tore Bengtsson, Uno Broström, Ivar Sättermark

1948
Arne Gustafsson, Bertil Wallertz, Henry Ivarsson, Uno Broström, Olof Hallbäck

1949
Uno Broström, Bertil Wallertz, Gunborg Svanström, Ivar Sättermark, Olof Hallbäck

1950
Uno Broström, Olof Hallbäck, Gunborg Svanström, Ivar Sättermark, Bertil Wallertz

1951
Uno Broström, Olof Hallbäck, Gunborg Svanström, Bertil Wallertz, Birger Byhlin

1952
Holger Winlund, Olof Hallbäck, Gunborg Svanström, Bertil Wallertz, Leo von Tell

Olof Hallbäck

Olof Hallbäck

1953
Holger Winlund, Olof Hallbäck, Kerstin Forsberg, Bertil Wallertz, Leo von Tell

1954
Olof Hallbäck, Henry Forsmark, Kerstin Möller, Bertil Wallertz, Leo von Tell

1955
Olof Hallbäck, Uno Forslund, Kerstin Möller, Bertil Wallertz, Erik Lindblom

1956
Olof Hallbäck, Uno Forslund, Kerstin Möller, Roland Lundwall, Erik Lindblom

1957
Olof Hallbäck, Uno Forslund, Sven-Olof Bergman, Roland Lundwall, Olov Olsson

1958
Sven-Olof Bergman, Uno Forslund, Marianne Thunell, Roland Lundwall, Olof Hallbäck

1959
Länarth Brötegård, Robert Nilsson, Marianne Thunell, Jiri Grimm, Nils Huhta

1960
Länarth Brötegård, Robert Nilsson, Maj-Lis Back, Evert Eriksson, Nils Huhta

1961
Länarth Brötegård, Nils Huhta, Maj-Lis Back, Evert Eriksson, Robert Nilsson

1962
Länarth Brötegård, Birgit Blom, Evert Eriksson, Nils Huhta, Agne Svennberg

1963
Länarth Brötegård, Birgit Blom, Evert Eriksson, Nils Huhta, Agne Svennberg

1964
Länarth Brötegård, Birgit Blom, Erik Törnquist, Evert Eriksson, Olof Norling