Gamla Vikmanshyttan > Förenings- & kulturliv > Att föra en tradition vidare

Att föra en tradition vidare

Kurs i vävning

Kurs i vävning

Elva brukskvinnor, en kursledare, en lämplig lokal och ett antal vävstolar är allt för att föra en tradition med mycket gamla anor vidare.

Bilden är hämtad från 1950-talsaktivitet som är väl värd att observera. Det här att väva, sy, sticka, brodera var främst ett måste för forna bruksfamiljers existens. Trots att bostaden ofta var liten och i många fall familjen stor skulle ändå en vävstol finnas med i sammanhanget. Även ekonomiska förhållandena spelade säkert roll – och när tillfälle gavs bland husmödrar och familjens döttrar en viss tillfredsställelse och stolthet att kunna skapa och prestera. En mångfasetterad bild av verkligheten, alltså.

Nu förstår vi kanske bättre att detta hantverks fortlevnad borde ha hög prioritet. Och det fanns sådana tongångar på den tiden när VÄVKURS ANORDNAS I VIKMANSHYTTAN. Tiderna har förändrats och det moderna samhället inne-håller mycket av andra ingredienser. Intresset finns där, tack och lov, men rekryteringen är inte på långa vägar så omfattande.

Den gamla anrika traditionen får inte dö ut! Alerta vävstugan sedan många år tillbaka tror vi kan hålla traditionerna vid liv…

Sittande i mitten återfinns kursledaren Marika Larsson från By. Hon kunde lära ut och entusiasmera deltagare och hade förstås kunskaper utöver det vanliga. Kring henne ser vi fruarna Lisa Andersson (fr.v.), Karin Byhlin, Anna Malmberg, Ester Sundström. Stående fr.v. återfinns Gurli Karlsson, Ebba Eriksson, Göta Bergman, Hanna Hjorth, Anna Persson, Karin Karlsson och Lena Hanzén.