Gamla Vikmanshyttan > Förenings- & kulturliv > Astronomi i Vikmanshyttan

Astronomi i Vikmanshyttan

Astronomikurs

Astronomikurs

Kursverksamheten av lite ovanligt slag bedrevs på bruket i slutet av 1950-talet. Populär astronomi var titeln på kursämnet och studiecirkeln leddes, naturligtvis, av amatörastronomen och naturkännaren Elis Dahlgren. Ett gäng intresserade herrar samlades under våren 1957, en gång i veckan, i bruksskolan under rubrikerna Jordens rörelser och dess plats i solsystemet, solen och planetsystemet, jordens grannar, dubbla och föränderliga stjärnor.

Kurskvällarna brukade i regel omfatta två timmars teori, men som omväxling begav man sig ut på skolgården för att på ett mera åskådligt sätt bilda sig en uppfattning om vad som fanns – och finns – på himlavalvet.

På bilden ser vi kursledaren Elis Dahlgren (tvåa från höger) omgiven av deltagarna Eric Holmgren, Folke Viberg, Karl-Erik Brandt, Franz Weilguni och Paul Tauber.