Gamla Vikmanshyttan > Förenings- & kulturliv > Äldsta studiecirkeln

Äldsta studiecirkeln

Studiecirkel - Den lilla människans stora problem

Studiecirkel - Den lilla människans stora problem

Under vinterhalvåret 1962 verkade på bruket en läsecirkel med sex deltagare, alla kvinnor. Nu var det inte fråga om vilka cirkelmedlemmar som helst utan deras ålder gjorde cirkeln till den äldsta som nånsin hållits i Vikmanshyttan – det var kanske rent av den äldsta i landet?
Jo, ämnet var Den lilla människans stora problem, varvid fyra böcker av svenska författade studerades. Asta Johansson (t.h. på bilden) var den själv-skrivna ledarinnan och övriga deltagare var Anna Hammarström, Hulda Lars-son, Maja Johansson, Albertina Tollsten och Augusta Andersson (f.v. räknat).
Sammanlagd ålder? Hela 431 år – mycket livserfarenhet och mycken föreningskunskap.
Kurslokalen var pensionärshemmet i Solhaga!