Gamla Vikmanshyttan > Förenings- & kulturliv > Agda Andersson – flyttade i maj -59. Ett farväl i tacksamhetens tecken

Agda Andersson – flyttade i maj -59. Ett farväl i tacksamhetens tecken

Farvälsammankomst

Farvälsammankomst

I slutet av 1950-talet sattes det punkt för en mycket aktiv brukskvinnas samhällsgärning på bruket. Det handlar om Trädgårds-Agda Andersson som tillsammans med maken Harry flyttade från Vikmanshyttan. Flera samkväm och trivselkvällar anordnades till fru Anderssons ära, stor och innerlig tacksamhet visades henne, och med all rätt ska tilläggas.

I nära 30 år arbetade Agda Andersson politiskt i dåvarande soc dem kvinnoklubben, i flera omgångar som styrelseledamot. Vad hon kanske mest ska ihåg-kommas är engagemanget i Unga Örnar, hon var en av initiativtagarna till den lokala barn- och ungdomsverksamheten från slutet av 30-talet. Som revymakare och anordnare av diverse festligheter och nyårsvakor saknar hon än idag sitt motstycke i klubbens historia.

Agda Andersson var också en framgångsrik ”röda korsare”. Det var hon som först väckte frågan att bilda en rödakorskrets i Vikmanshyttan. Och allt sedan starten år 1942 och fram till flytten i maj 1959 tillhörde hon kretsstyrelsen.

Vi har glädjen att kunna visa upp ett riktigt kvinnostarkt fotografi som togs vid ett av nyss nämnda farvälsammankomster, tidpunkt i slutet av april 1959. Bilden upptar följande personer: sittande fr.v.: Asta Johansson, Marika Hagman, Agda Andersson själv, Ester Eriksson, Anna Hammarström och Karin Karlsson – stående fr.v.: Greta Chef, Ellen Elg, Astrid Hagman, Karin Byhlin, Greta Forsberg, Hanna Hjort, Gunborg Öberg, Gurli Karlsson, Dagny Elg, Birgit Viberg, Daisy Lawin, Britta Carlsson, Anna Malmberg, Karin Eriksson, Anna Persson, Karin Larsson, Ester Sundström, Hjördis Persson, Ingrid Karlsson, Gunborg Holst, Siv Blomkvist, Ingrid Källman, Edla Norgren, Anna Viklund och Torborg Creutzer.