Gamla Vikmanshyttan > Förenings- & kulturliv > Det var då det – tidningnotis från 1945 om ABF:s bibliotek

Det var då det – tidningnotis från 1945 om ABF:s bibliotek

ABF:s bibliotek i Vikmanshyttan har under förra året förmedlat 1435 boklån till 250 låntagare. Boklånen fördela sig med 904 på skönlitteratur, 215 på facklitteratur och 310 på böcker för barn och ungdom. Bokbeståndet var vid årets slut 1100 band.

Inkomster och utgifter har under året balanserat på 1607 kr. I statsanslag har biblioteket erhållit 779 kr och i landstingsanslag 200 kr samt av till ABF:s lokalavdelning anslutna organisationer 300 kr. På utgiftssidan märkas bl a hyra 600 kr, bokinköp 154 och arvoden 154.

Biblioteket förfogar över särskild bibliotekslokal i Folkets hus. Bibliotekarie har varit hrr Georg Holst och Oskar Andersson.

(Som sagt och skrivet, det var då det. Ambitiöst och välordnat efter den tidens mått mätt. Vad finns för dylik service i V-hyttan idag? Ingenting!)