Gamla Vikmanshyttan > Byarna > Norrhyttan > Norrhytteån fick behövlig översyn

Norrhytteån fick behövlig översyn

Rensning av Norrhytteån

Rensning av Norrhytteån

Förekomsten av vatten i många olika sammanhang har alltid haft största betydelse. Vad hade gamla industrins historia varit utan tillgång till vatten. Även jordbruket hade behov av rikligt med vatten, inte minst för den tidigare utbredda djurskötseln.

Året var 1918 och det var hög tid att ge Norrhytteån en ”ansiktslyftning”, det vill säga med en rensning och en rätning.

Av bilden att döma var detta arbete ingalunda gjort i en handvändning, både utrustning och bemanning av berörda bönder behövdes. Men så blev också ett gott arbete och fint resultat följden…