Gamla Vikmanshyttan > Byarna > Norrhyttan > Norrhytte-affärer under 1870 – 1960-talen

Norrhytte-affärer under 1870 – 1960-talen

Bäcklunds affär

Bäcklunds affär till höger i bilden

Detta handlar om gammal ”by-handlar”-historia av mycket intressant innehåll. Det rör sig om en tidsperiod då bygden – liksom många liknande trakter – helt naturligt erbjöd den efterfrågade lokala servicen. Behöver vi påminna om att dessa tider förändrades redan för ett halvsekel sedan…

De norrhyttska pionjärerna var till antalet två, lystrade till namnen Albert Andersson och August Lundqvist. Albert var gårdfarihandlare ” i korta varor” och tog sig fram i trakterna med häst och vagn. Tidsmässigt? Jo, mestadels under andra hälften av 1800-talet.

Alberts dotter Selma gifte sig med August Lundqvist och det paret ägnade sig senare att både tillverka och sälja vispar och kvastar. Hemvisten för båda familjerna – i tur och ordning förstås – var Lilla Hedenslund, eller det vanligare namnet Kvastens.

Bland de mera stationära affärsmännen nämner vi Anders Dahlgren först i raden. Han höll till i gården Dalsveden där broder Eriks familj också hörde hemma. Denna verksamhet daterar sig främst till 1870-80-talen. Hans butik inrymdes i en visthusbod på gården. Från 1885 och fram till 1910 etablerade sig affärsmannen Johan Byman. Han höll till i gården Kalvhagen där han hade livsmedelsbutik. Rent geografiskt låg Kalvhagen bättre till för de hugade kunderna än Dahlgrens Dalsveden. Man kan nog kort sagt påstå att Byman konkurrerade ut Dahlgren och hans rörelse.

BÄCKLUNDS AFFÄR
Tiden skrevs till år 1910. Johan Byman ”hade gjort sitt” och affärsrörelsen togs över av Fredrik och Johanna Bäcklund. (Johanna hade tidigare arbetat som biträde hos Bymans.) Under de två första åren på 1910-talet var man kvar i Kalvhagen för att därefter bygga och slå upp portarna för en ny affär utmed även från Granbo till Norrhyttan. Bäcklunds affär fann nu så att säga på riktigt!

Affärsverksamhet drevs nu av olika ägare fram till 1961. Då hade den ”moderna” tiden hunnit i kapp byborna, ja hela etablissemanget i stort var ju annorlunda – som vi försökt förklara här inledningsvis…