Gamla Vikmanshyttan > Byarna > Norrhyttan > Norrhyttan – vid Laga skiftet 1874-85

Norrhyttan – vid Laga skiftet 1874-85

Gårdar som blev utflyttade:

Daniels Slättäng
Elofs Höglunda
Hams Hedenslund
Hases Nordanby
Karls i gatan Nordanby
Liss-Karls Nordanby
Nämnkarls Dalsveden
Ollas Nordanby
Petters Nordanby
Piltens Nordanby (Haga)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid utflyttningen från byn var det inte alltid man använde virke från de gamla byggnaderna till motsvarande byggnader på de nya platserna. Ett sådant förfaringssätt var ju förenat med den nackdelen att gårdsfolket blev utan bostad den tid byggnationen pågick. I vissa fall kom rivningsvirket till användning på annat håll.

Vid skiftet blev endast fyra bondgårdar kvar på sina gamla tomter i byns centrum. Två av dessa ägs ännu av ättlingar till de gamla gårdssläkterna från tiden före skiftet.