Gamla Vikmanshyttan > Byarna > Norrhyttan > Fader Vår på Norrhyttevis

Fader Vår på Norrhyttevis

Hembygdsspråkforskaren m.m. Elis Dahlgren ägnade mycket tid och stor möda för att göra gamla lokala dialekter levande – och nedtecknade. Speciellt norrhytte- och nornmålen låg Els D. varmt om hjärtat. Och hans arbete gav verkligen synbart resultat i form av böcker och skrifter.

Här nedan presenterar vi en smått vanvördig travestering på Fader vår på norrhyttemål, tidsmässigt handlar det om 1910-talet och beskriver en bondes glädje över att, för ovanlighetens skull, ha lyckats lura de beryktade hästskojarna i Tuna.

Ramsan är kanske särskilt intressant för att där nämns Piltdammen i Norr-hyttan, platsen där det tidigare lär ha förekommit baptistdop. Ramsan har troligtvis författats av någon bybo – och platsen Piltdammen torde ha försvunnit från kartan vid tiden för laga skiftet på 1880-talet

 

Fader vår som är k8ppabarri
ske din vilja i Stora Tuna.
Där böt ja´ b8tt den svatta
ma´ rra
ä fekk igen den bruna.
Se´n for ja´ hem så gla å nöjd
så skitn stog i himmelens
höjd.
Amen i Piltdammen.