Gamla Vikmanshyttan > Byarna > Nordanby > Hemmanet Haganäs

Hemmanet Haganäs

Haganäs

Haganäs

Gården kallades i begynnelsen för Eckes – och då daterar vi uppkomsten till slutet av 1600-talet. Tidigast kände ägare var Erik Ersson med hustru Karin. Ägarskapet stannade i släkten, enligt följande

Christina Andersdotter och Fredrik Ersson från Björs i Bya
Karl Fredrik Fredriksson med hustrun Amanda Karolina Andersson
Anna Kristina Fredriksson och maken Anders Erik Andersson Westerberg

År 1896 kom nya ägare från Våmhus, medlemmar i Våmhus baptistförsamling, Anders Ersson och Elin Andersson (född Stam) med barnen Anna, Maria och Karl Ivar. Här bodde också mannens far Erik Andersson. Änkling sedan nämnda årtal, samt hustruns föräldrar, före detta nämndemannen Anders Andersson och Kerstin Persdotter.

År 1927 övertog sonen Karl med hustru Karin. Född Larsson egendomen. Deras nio barn var: Tore, Gunborg, Allan, Åke, Margit, Anna-Lisa, Sven-Gunnar, Roland och Lennart.

Och år 1973 skedde återigen en överlåtelse, yngste sonen Lennart övertog Haganäs.