Gamla Vikmanshyttan > Byarna > Jälkarbyn > I 70 år hade Jälkarbyn egen butik – den s k Carlssons affär

I 70 år hade Jälkarbyn egen butik – den s k Carlssons affär

Carlssons affär

Carlssons affär

Affärsrörelsen i Jälkarbyn, den så kallade Carlssons affär, fanns under en tidsperiod av sju decennier . mellan åren 1890 och slutet av 1960-talet. Pionjär var en handelsman Lindgren med rötter i Nora uppförde fastigheten som redan från början kom att omfatta både affärslokaler och bostadsytrymmen.

Det blev emellertid ägarbyte redan året efter då makarna August och Anna Carlsson övertog verksamheten. När maken gick bort år 1905 fortsatte Anna idogt vidare. Hon hade då också ansvaret för familjens två små barn. Boendemässigt hade Anna sällskap av sin syster Berta Gustavsson som tjänstgjorde som lärarinna i Bya skola.

Det var ingalunda någon ”dans på rosor” att idka affärsrörelse på den tiden, och allra minst i en by-butik av befintlig storlek och belägenhet. Kunderna runt om i kringliggande byar brottades ofta med att få kredit och debet att gå ihop – förtjänsterna var låga och familjerna hade många munnar att mätta. Det mest förekommande betalningssystemet gick ut på att ”handla på bok” – alla inköpta varor skrevs upp och betalades först när det var avlöningsdags. Ett tillvägagångssätt på gott och ont, kan vi konstatera så här långt efteråt…

Affären stannade fortfarande i släkten, Anna fick benägen hjälp av syster Ida Gustafsson, detta hände i slutet av 1930-talet. År 1946 avled Anna och Ida drev ensam butiken vidare, i tre år. Efter detta blev makarna Rune och Harriet Sahlin ägare, efter ytterligare tio år förvärvade Rune Hjärpe jälkarby-affären och de allra sista verksamhetsåren stod Ingegärd Axelsson för. I slutet av 1960-talet upphörde affären för gott.

En epok var till ända, tiderna hade nära nog förändrats hundraprocentigt under de årtionden som jälkarbyborna med flera kunnat glädje sig åt en ”egen affär”…