Gamla Vikmanshyttan > Byarna > Granbo > En av de gamla granbogårdarna: Rote nr 1, Wass rote

En av de gamla granbogårdarna: Rote nr 1, Wass rote

Dahlgrensgården

Dahlgrensgården

Granbo by hör de mest intressanta byarna i vikmanshyttetrakten. En del av den gamla bebyggelsen har kunnat bevaras och vad gäller dokumentationen om byn är av ganska gott innehåll. Att Granbo var hantverkets hemvist och vi också kunnat konstatera – och berätta om.

Följande rader handlar om en av de äldsta fastigheterna, nämligen i modern benämning Granbovägen 10 eller Jälkarbyn 142:1. Kärt barn benämns vid flera alternativa namn, sägs det, så är det också i det här fallet med den aktuella granbostugan. Nämligen Dahlgrengården och så den äldsta ”adressen”: Rote 1, Wass Rote.

Faktauppgifterna, som vi återger här nedan, har vi hämtat ur hembygdsskriften Granbo- en levande by i Vikmanshyttan, förr och nu (1984):

Som den tidigaste ägaren får man beteckna rotebönderna. De var enligt historien bland andra Anders Elofs och Bergsmans. Under tiden som soldat nr 1 Wass ännu var i tjänst köpte han tomt och satte upp en stuga i byn, Jälkarbyn 95:1. Något byggnadsår för den tidigaste stugan som var soldattorp har inte kunnat fastställas. Men det rör sig om årtal från andra hälften av 1700-talet.

Efter tiden som soldattorp köptes fastigheten av Anders Dahlgren från Norr-hyttan och hans hustru Anna Andersson, från Danielsgården i Nordanby. År 1912 kom fru Dahlgrens bror Daniels Anders till gården, byggde på stugan och inredde flera lägenheter. På nedre botten blev det två lägenheter om ett rum och kök och på övre etaget en lägenhet och ett enkelrum.

Efter de äldres bortgång övertog dottern Tyra, gift Kärrman, gården. Under hennes tid var det mest hyreshus med ett aktningsvärt antal hyresgäster, ett 40-tal under de närmaste åren. Äldre och yngre, barnfamiljer och ensamstående. Bland annat en pianist. Hans namn var Karl Eriksson men gick oftast under smeknamnet Beethoven. Han spelade bland annat hos Signe Östberg och hennes kafé.

I början av 1970-talet överläts fastigheten till två tvillingsystrar med familjer som genomförde ombyggnader och modernisering av den gamla granbostugan. Sedan mitten av 70-talet, närmare bestämt 1976, heter ägaren Jorma och Erna Henriksson.