Gamla Vikmanshyttan > Byarna > Granbo > Minne från Torstenssons skrädderi

Minne från Torstenssons skrädderi

I nära ett halvt sekel fick skrädderiet i Granbo vara verksamhet-

Tyvärr finns ju inte skrädderiet kvar, inte heller särskilt mycket av utrustning och miljö som en gång förekom.

Fastigheten revs, jämnades med marken, ett minne av densamma syns här intill – och en gammal ”fin” symaskin, modell äldre.

Ett litet tillägg – ett konstaterande – vill vi gärna förmedla: i mitten av 1920-talet återfanns inte mindre än 24 sömmerskor i arbete i Torstenssons skrädderi.

Vi bifogar en bild föreställande delar skrädderiets exteriör samt ett bilddokument av ovannämnda symaskin…