Gamla Vikmanshyttan > Byarna > Granbo > Klensmens i Granbo – en intressant del av gamla byhistorien

Klensmens i Granbo – en intressant del av gamla byhistorien

Klensmens

Klensmens

Vad den titeln innebar, var att en klensmed var en hantverkare som bearbetade mindre metallföremål av vitt skilda slag.

I Granbo finns en fastighet som än idag använder det gamla gårdsnamnet Klensmens.

I en äldre stuga som är riven för länge sedan bodde den man vid namn Anders Klensmed, han var född i Prästhyttan år 1790 och ingick giftermål med Anna Andersdotter från Nyhyttan där familjen bosatte sig till en början. Omkring 1850 flyttade familjen, först en kortare tid till Vretbo sedan för gott till Granbo. Så till-kom gårdsnamnet Klensmens.

Anders Klensmed hade sin arbetsplats i den gamla smedjan som ännu finns kvar på gården. Den blev sedermera ombyggd men smideshärden bevarades.

Huruvida smidet gick i arv till Klensmeds söner är inte känt, men en broder till sonsonen Johan Erik Janssons hustru, Anna Katarina, skedde fortsättningsvis viss smidesverksamhet. När Anna Katarina blev änka flyttade hennes broder Anders Gustaf Hedlöf till gården från Lerviken. Änkan behövde hjälp med både stugans skötsel och jorden som hörde till gården, hon hade en ko och gris och några höns.

Men Hedlöf var kopparslagare och förtennare och tog smedjan i besittning för sitt arbete. Senare reparerade han även cyklar – och från den dagen blev smedjan en verkstad.

År 1907 lät änkan Jansson uppföra det nuvarande bostadshuset, där brodern fick sin bostad. När Anna Katarina dog år 1938 blev Anders Gustaf Hedlöf ägare till fastigheten och fortsatte yrkesarbetet på Klensme´-gården så länge hälsan stod honom bi.

Sedan nära ett trekvarts sekel finns Klensmens i familjen Granestads ägo.