Gamla Vikmanshyttan > Byarna > Granbo > Gammalt hantverksminne: Källströmska smedjan

Gammalt hantverksminne: Källströmska smedjan

Källströms smedja är ett unikt exemplar av gammal smideskultur inom genren allmogesmide. Smedjan uppfördes år 1897 av smeden Anders Källström.

Interiören är väl bevarad och merparten av alla verktyg finns kvar. Själva hus-stommen har bytts ut i samband med att smedjan flyttades till museianläggningen på Rostugnsvägen.

Anders Källström kallades liesmed men huruvida liar i någon större omfattning tillverkade i granbosmedjan är litet osäkert. Tillverkningsprogrammet varierade förmodligen efter behov. Ett är helt säkert, mästersmeden Källström smidde skäror som såldes till Norge, närmare bestämt till Trondheim.

Den sista sändningen skäror lämnade Vikmanshyttans station kvällen den 13 mars 1919. Följande dags morgon avled Källström av en hjärtsjukdom.

Smedjan hade sedan dess stått helt orörd. Hösten 1989 skänkte syskonen Ingvar Källström och Aina Liedholm, smeden Källströms båda barn, det gamla kulturminnet till hembygdsföreningen.