Gamla Vikmanshyttan > Byarna > Granbo > Hantverksbevis i Granbo

Hantverksbevis i Granbo

Hanverksbeviset

Hanverksbeviset

Det har i många olika sammanhang framgått att Granbo by förr i tiden inne-höll ett stort antal hantverkare. Liv och rörelse rådde med andra ord. En del av invånarna jobbade heltid med sitt hantverk medan det i de flesta fallen rörde sig om deltidssysslor – allt gick emellertid ut på att trygga sin fortlevnad.

Vidstående bild är hämtad från Skommarns, Granbovägen 2, där Wilhelm och Elisabeth Andersson en gång bodde. Gården flyttades från Västanå år 1885 till Granbo där också ett uthus uppfördes. Och bilden skvallrar om husbonden Wilhelms hantverksyrke, han var skomakare. Det stora rummet på nedre botten av timmerhuset användes som skomakarverkstad.

Wilhelm Andersson råkade emellertid ut för en ganska ovanlig olycka med döden som följd. Han skar sig nämligen på en lie och den efterföljande blodförgiftningen tog hans liv. Den efterlämnade änkan hade nio barn att ta hand om, det yngsta endast ett år gammal. Tack vare en ko i ladugården, en gris och höns klarades familjens försörjning. Den äldste sonen fortsatte faderns arbete som skomakare.