Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > Ytterligare 1642 kronor till Vikmanshyttans kyrka

Ytterligare 1642 kronor till Vikmanshyttans kyrka

Alfred Hedström, Edith Hedström, Greta Törnquist & Karl-Axel Forsgren räknar välkomna penningar

Alfred Hedström, Edith Hedström, Greta Törnquist & Karl-Axel Forsgren räknar välkomna penningar

Den här ögonblicksbilden berättar om mera pengar till den tilltänkta brukskyrkan. 1958 års kyrk- och julauktion hade bidraget med ett netto av 1642 kronor, på kronan angivet då både Edith Hedström i egenskap av kassör och maken Alfred som revisor hade full kontroll över läget.

Fina arbeten och mycket annat tilltalande saker hade bjudits ut på den traditionella auktionen i bruksskolans gymnastiksal. Mycket folk hade infunnit sig när Kalle Lövgren skötte klubban. I kaffepausen underhöll några spelmän och allmän och spontan trivsel rådde.

Bilden visar också fru Greta Törnquist och komminister Karl-Axel Forsgren som också gladdes över penningatillskottet.

Avslutningsvis kan vi lite historiskt erinra om att Kyrkliga arbetsskretsen nämnda år kunde se tillbaka på en 30-årig verksamhet. Målet hade hela tiden varit att skaffa medel till den blivande brukskyrkan. Den blev ju verklighet år 1966!