Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > Vikmanshytte-torg växte till sig

Vikmanshytte-torg växte till sig

Torget i Vikmanshyttan

Torget i Vikmanshyttan

Att få till ett vackert och ändamålsenligt torg tog sin rundliga tid – och det är väl frågan om torgbilden i Vikmanshyttan än i dag funnit en acceptabelt utseende. Men det får anses som ett annat problem…

År 1967 kompletterades torget med ett andra flerfamiljshus. Arkitekt Jaan Allpere, som bekant också är skapare av brukskyrkan, ritade de båda torgfastig-heterna. Både busstation och kiosk inhystes där liksom biblioteksfilial och bank-kontor. Tillkomsten av det nya huset medförde onekligen lite mer liv och rörelse – och service ökade flera snäpp.

Med tiden har torgbilden förändrats ganska ordentligt, mycket har försvunnit vad gäller service och trivsel, något ”enstaka” kommit till.