Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > Vikmanshytte-torg föddes

Vikmanshytte-torg föddes

Beredning för torget

Beredning för torget

Liv och rörelse i samhället, de högsta befolkningssiffrorna kunde noteras och en hel del byggnation verkställdes.
Torget med de två utseendemässigt annorlunda flerfamiljs- och affärshusen uppfördes
och 1966 invigdes den närliggande brukskyrkan.
Till och med en fastighet som inhyste en nya mataffär blev så småningom en realitet.
Vikmanshyttan lyckades efter mycket om och men ståta med ett centrum,
blomsterrabatter och ”ljugarbänkar” med mera kom på plats.
Den vardagliga bruksatmosfären höll ett tag, det knakade i affärslivet, posten, banken stängdes liksom biblioteket.

Ärade läsare och besökare av vår hemsida tycker kanske att vi är alltför negativa i vår ”lokalhistoria”
men det gäller väl att ”se sanningen i vitögat”.
1950- och 60-talens bruksutveckling blev ju tyvärr inte långvarig.
Vi hoppas verkligen att Vikmanshyttan kan pånyttfödas och att en rejäl framtid kan återskapas!