Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > Vikmanshyttans bästa för framtiden

Vikmanshyttans bästa för framtiden

Så här på sluttampen av vår hemsida kan vi inte låta bli att kasta några ögonblickar vad gäller Vikmanshyttans framtid.

Den gamla tiden är ju slut, det har vi slagit fast med ett stort antal exempel.

Den ny-gamla tiden är också till ända – det har vi erfarit på både gott och ont, mest ….

Framtidens Vikmanshyttan kommer att fungera på många annorlunda – och nya sätt. Men inget, vad det ändå må vara, kommer att ”göra det självt” – om vi förstås vill ha ett livskraftigt samhälle som innehåller arbetstillfällen, service, kultur och fritid mm mm.

Det har varit litet si och så med det sistnämnda men det kan väl inte vara för sent att åstadkomma förbättringar på väsentliga områden.

För att sparka igång nödvändiga aktiviteter lämnar vi här nedan exempel på hur viktiga frågor ska tacklas och ge resultat. Det går naturligtvis att göra insatser på många olika sätt – i botten och till sist måste det emellertid vara ett system att jobba efter.

ARBETSPLAN

 • kartläggning/analys av dagsläget
 • organisation- ansvariga- tidsplaner
 • kontakter
 • åtgärder – akuta & planerade etappvis
 • informationer – kommunikationer

TÄNKBARA PROBLEMOMRÅDEN

 • boende — befolkning
 • arbetstillfällen —småföretag
 • service — fackföreningar – politik
 • kultur —ideellt föreningsliv
 • fritid —sälja Vikmanshyttan
 • kyrkan —industricentrum
 • information —det uppväxande släktet