Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > VÄSTRA NYGATAN 1 EN AV DE MÅNGA BRUKSKASERNERNA

VÄSTRA NYGATAN 1 EN AV DE MÅNGA BRUKSKASERNERNA

Västra Nygatan 1

Västra Nygatan 1

Bruksamhället Vikmanshyttan växte successivt fram till att bli en livskraftigt boställe. 1910-talet blev en genombrottsperiod då de hände något positivt varje år på bostadsfronten. Den riktigt gamla bebyggelsen hade förstås långt mer än hundra år på nacken men både levnadskvalitet, mätt i mängd och standard, hörde tiotalet till. Och i stor utsträckning också före första världskrigets påverkningar.

Bilden som föreställer kasern Västra Nygatan 1 ”andas” något slags framtids-tro, trygghet och stolthet. Så känns det i alla fall. Boendestandarden verkar vara helt OK (med dåtidens mått mätt) och ska vi dra några slutsatser utifrån antalet poserande barn tycks vikmanshytteborna trivas på bruket.

Förevigandet skedde när brukskasernerna var unga, en kvalificerad gissning kan vara 1920-tal – tidigt 30-tal. Åtta lägenheter inrymdes i de flesta kasernerna och på Västra Nygatan 1 kunde familjerna heta Lundkvist, Pettersson, Persson, Karlström, Enberg och Tallberg. Med flera…