Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > Villaområdet Solhaga observerat

Villaområdet Solhaga observerat

Solhaga i blickpunkten

Solhaga i blickpunkten

Den utan konkurrens bästa händelsen på bostadsmarknaden uti Vikmanshyttan påbörjades år 1929, det har vi ju berättat om tidigare. Exploateringen av ett nytt egnahemsområde var ett faktum och satsningen blev framgångsrik från första början. Nybyggarna bröt obruten mark, skogsmark till och med.

Mycket jobb har onekligen lagts ner under årens lopp och när dessa rader sätts på pränt har tiden runnit iväg. Om så hade varit fallet kunde jubileumkalaset omfattat åttio långa år. Nya generationer har sedan en tid tillbaka tagit en del villor i besittning och flera solhagabor har passat på att snygga upp och modernisera hus och boende.

Men redan på 1970-talet observerades den trivsamma och levande miljön, vi kan nästan kalla den för solhagamiljön. En av de mera kända svenska veckotidningarna skrev och fotografera och resultatet blev ett helt uppslag i avisan.

Det känns riktigt att visa upp den positiva uppmärksamheten som kom säväl egnahemsägarna som bruket i sin helhet till del.