Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > ”Söderfors-husen” byggdes i slutet av 1940-talet

”Söderfors-husen” byggdes i slutet av 1940-talet

Söderforshus

Söderforshus

1940-talets stora bostadssatsning stod kar hösten -47. Fyra fastigheter på Angersteinvägen o närheten av Folkets hus om totalt tjugotvå lägenheter.

Våren 1946 fick småskogen i området vika för sågen och yxan och röjningen för den nya vägen som alltså döptes till Angersteinvägen möjliggjorde en naturlig anslutning till befintligt solhagaområde och det gamla bruket via Östra Nygatan.

Bostadshusen blev till det yttre lika men skiljde sig till interiören i så måtto att ett omfattade fyra lägenheter och tre stycken sex dito. Ett betydande tillskott till brukets bostadsbestånd var ett faktum. Och standarden, jo den modernaste med den tidens mått mätt.

Avslutningsvis kan vi nämna, att de nya husen benämndes ”söderforshus” – med stor sannolikhet så efter att liknande boende återfanns på den uppländska bruksorten Söderfors.

När dessa rader sätts på pränt har flerfamiljshusen utmed Angersteinvägen fungerat i över sex decennier…