Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > Skolkort från förr > Skolkort – Bya skola 1900-1919

Skolkort – Bya skola 1900-1919

Omkring sekelskiftet 1900

Omkring sekelskiftet 1900

Namn på eleverna saknas. 

Lärare: Emil Pettersson

År 1900

År 1900

Första raden fr.v.: 

Klara Eklund, Anna Lager, Hulda Andersson, Engelbert Eriksson, Knut Söderlund, Marie Eriksson, Ida Lönnqvist, Hilma Lehnberg, Edla Lehnberg, Frida Lehnberg

Andra raden fr.v.:

Rut Tollsten, Hanna och Ivan Wengelin, Alina Andersson, Einar Sjöberg, Hanna Sjöberg, Maria Andersson, Signe Bergdahl, Edvard Johansson

Tredje raden, fr.v.:

Vendla och Verner Levin, Klas Danielsson, Klas Nygren, Gustav Eriksson, Klas Eriksson, Klas Andersson Hjort, André Larsson

Fjärde raden fr.v.:

Edla Söderlund, Martin Johansson, […], […], Johanna Andersson Hjort, Hanna Vesterberg

Femte raden fr.v.:

Evald och Karl Nygren, Karl och Axel Hedström, Friden Johansson, Hanna Aronsson, Gustrav Pettersson, […]

Lärare: Fredrika Andersson

År 1901

År 1901

Första raden fr.v.: 

Hanna Lövgren, tvillingsystrarna Torstensson, Hanna Hedström, Frida Johansson, Johanna Andersson, Hjort, Anna Andersson, Astrid Larsson, Hanna Wengelin, Elin Hagström

Andra raden fr.v.:

Engelbert Eriksson, Gustav Moström, Hilma och Edla Lehnberg, Emmy Eriksson, Maria Nilsson, Maria Andersson, Klara Eklund, Evald Nygren, Axel Hedström

Tredje raden fr.v.:

Einar Andersson, Erik Lager, Sven Vesterberg, Henning Danielsson, Erland Eriksson, August Nilsson, Erland Johansson, Erik Larsson, Gustav Eriksson, Josef Bäcklund, Einar Sjöberg

Lärare: Betty Hultin

År 1905-11

År 1905-11

Lärare: Emil Pettersson med fru 

År 1905-1914

År 1905-1914

Lärare: Ina Almberg 

År 1913

År 1913

Första raden fr.v.: 

[…], Ellen Andersson, Karin Åhman, Elin Nygren, Anna Johansson, Greta Johansson, Asta Isaksson, Lilly Åhman, Frida Olsson, Karin Hessling, Mia Westman, Märta Johansson, Anna Olsson, Lisa Gustavsson, Ragnar Johansson

Andra raden fr.v.:

Ellen Johansson, […], Karin Johansson, Edit Andersson, Elsa Hedmark, Hilda Vesterberg, Karin Nygren, Ellen Åhman, Hanna Boström, Gösta Wengelin, […], Erland Bergdal

Tredje raden fr.v.:

Karl Morell, Karl Olsson, Filip Andersson, Erland Classon, Nils Hedmark, […], Georg Persson, Emil Torstensson, Wilhelm Eriksson, Karl Classon, Artur Isaksson, Henning Bergdal, Arvid Johansson, Göte Bäcklund

Lärare: John Boström

År 1913, klass 1-2

År 1913, klass 1-2

Första raden fr.v.: 

Sven Holmgren, Helge …, Gösta Wengelin, Frans Isaksson, Ester Nordin, Agnes Öhman, Elsa Hedmark, Edit Nordin, Ellen Johansson, Alma Andersson, Ester Eriksson, Elna Vallgren

Andra raden, fr.v.:

Erik Persson, Folke Eriksson, Erik Morell, Ferry Lagerström, Erik Olsson, Albin Andersson, Maria Mattsson

Lärare: Ina Almberg

År 1914, klass 1-2

År 1914, klass 1-2

Första raden fr.v.: 

Alma Andersson, Ester Eriksson, Karin Johansson, Elna Andersson, […], Agnes Öhman, Anna Åhman, Elin Nygren, Edit Nordin

Andra raden fr.v.:

[…], Edit Andersson, Erland Gran, Valfrid Isaksson, Erik Olsson, Evert Nordin, Nils Norman, Maria Mattsson

Tredje raden fr.v.:

Gösta Wengelin, Elsa Hedmark, Karl Classon, Erik Persson, […], […]

Lärare: Ina Almberg

År 1915

År 1915

Vänstra bänkraden fr.v.: 

Edit Nordin, Edit Andersson, […], […], Agnes Öhman, Karin Larsson, Elsa Hedmark, Anna Bäcklund, Ester Nordin

Högra bänkraden fr v.:

Lisa Bäcklund, Sylvia Ottosson, Selma Hedenström, Anna Andersson, […], Ellen Andersson, Karin Johansson, Elna Andersson

Stående fr.v.:

Ester Eriksson, Alma Andersson, Anna Åhman, Anna Ottosson, Maria Mattsson

Lärare: Thea Pettersson (slöjd)

År 1917, klass 3-6

År 1917, klass 3-6

Första raden fr.v.: 

Karin Johansson, Anna Johansson, Ester Eriksson, Alma Andersson, Anna Olsson, Ellen Andersson

Andra raden fr.v.:

Anna Åhman, Valfrid Isaksson, Erik Morell, Karl Classon, Nils Norman, Erik Olsson, Helmer Johansson, Ivar Holmgren, Albin Andersson, Per Blom

Tredje raden fr.v.:

Folke Eriksson, Elna Andersson, Anna Ottosson, Edit Nordin, Ester Nordin, Elna Vallgren, Sylvia Ottosson, Agnes Öhman, Helga Skoglund, Gösta Wengelin

Fjärde raden fr.v.:

Greta Johansson, Karin Larsson, Anna Andersson, Birger Bergdal, Nils Norlander, Bertil Hedenström, Maria Mattsson, Elsa Hedmark, Olga Malmling, Selma Hedenström

Femte raden fr.v.:

Göte Bäcklund, Sven Holmgren, Erland Classon, Ferry Lagerström, Karl Morell, Filip Andersson, Frans Isaksson, Erik Persson, Mia Pettersson

Lärare: John Boström

År 1917

År 1917

Första raden fr.v.: 

Oskar Olsson, Albert Jönsson, Ivar Holmgren, Albin Andersson, […], Erik Olsson, Nils Norlander, Sven Olsén, Karl Classon

Andra raden fr.v.:

[…], […], Erik Morell, […], Margit Holmgren, Astrid Åhman, Lilly Eklund, Karin Andersson, […], Karin Johansson, Lisa Bäcklund, Edit Andersson, Ester Gran, […], Folke Eriksson, Birger Bergdal

Tredje raden fr.v.:

Anna Åhman, Edit Nordin, […], Maria Mattsson, […], Agnes Öhman, Ester Eriksson, Alma Andersson, […], […], Maria Frisell, […], Elvira Bäcklund

Fjärde raden fr.v.:

Nils Norman, Helmer Johansson, Anders Larsson, […], Erland Classon, […], […], […], Bertil Frisell, Elis Andersson, Valfrid Andersson, […], […], […]

Lärare: Axel Kettis

År 1918, klass 1-2

År 1918, klass 1-2

Första raden fr.v.: 

Greta Johansson, Bojan Isaksson, Sven Olsson, Karin Johansson, Nils Grahn, Erik Eriksson, Helmer Morell, Alex Åhman, Sigge Hedenström

Andra raden fr.v.:

Elsa Jansson, Signhild Eriksson, Ellen Nordin

Tredje raden fr.v.:

Alice …, Vera Hedmark, Anna Andesson, Evert Nordin, Ingrid Jönsson, Sonja Hedman, Ingrid Olsén, Eira Hansson

Lärare: Thea Pettersson

År 1919

År 1919

Första raden fr.v.: 

Oskar Olsson, Albin Andersson, Nils Norlander, Nils Aronsson, Erik Morell, Erik Persson, […], Valfrid Isaksson, Ivar Holmgren, Erik Olsson

Andra raden fr.v.:

Elin Eriksson, Karin Johansson, Alma Andersson, Maria Frisell, Anna Åhman, […], […], Elsa Hedmark, Ester Eriksson, Sven Olsén, Helmer Johansson, […], Folke Eriksson

Lärare: Axel Kettis (med bror på skolresa till Stockholm)