Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > Skolkort från förr > Bruksskolan, skolkort – 1920-29

Bruksskolan, skolkort – 1920-29

Födelseår 1920

Födelseår 1920

Övre raden fr.v.:
Olle Andersson, Rolf Holst, Rune Elg, Stig Byhlin, Ivar Tollsten, Sven Jernberg, Bror Enberg, Karl-Axel Jansson, Karl-Gustav Mattsson, Ingemar Johansson
Mellersta raden fr.v.:
Birger Larsson, Ingeborg och Sten Heimer, Elis Lindström, Helmer Nilsson, Algot Johansson, Evald Strömbäck, Bernt Lundman, Ingrid Andersson, Mary Karlsson, Anna Karlström, Anna-Lisa Persson, Ester Jacobsson, Harry Forsmark, Olle Bergenstråle, Erik Hedström
Nedre raden fr.v.:
Majt Johansson, Anni Lysén, Alice Hjulström, Gunborg Segelström, Alice Johansson, Gunborg Vickberg, Solveig Andersson, Rune Vallin
Lärare: Helena Bergenstråle
Födelseår 1921

Födelseår 1921

fr.v.:
Rut Sälgström, Margit Pettersson, Karin Eriksson, Gunnar Persson, Eskil Elg, Nils Berg, Fanny Viklund, Ingegerd Segelström, Torsten Sundström, Maj Johansson, Britta Johansson, Majt Johansson, Bror Wassén, Helmer Nilsson
Lärare: Bertil Eriksson
Födelseår 1922

Födelseår 1922

Övre raden fr.v.:
Torsten Gröning, Karl-Åke Hagman, Stella Segelström, Doris Holst, Siri Franzén
Andra raden fr.v.:
Nils Zakrisson, Per Hedström, Karl-Gustav Andersson, Greta Sundström, Greta Karlsson, Karin Boström, Maj-Britt Bergman
Tredje raden fr.v.:
Ture Danielsson, John Hedström, Georg Pettersson, Gunhild Hagman, Ragnhild Karlsson, Ingrid Bergsman
Fjärde raden fr.v.:
Karl-Gustav Sjöholm, Stig Forsmark, Valter Byhlin, Börje Johansson, Erik Lindström, Ingeborg Heimer, Vanja Sälgström, Linnéa Enberg, Gurli Forsmark
Lärare: Anna Agrell, Bertil Eriksson
Födelseår 1923

Födelseår 1923

Övre raden fr.v.:
Olle Johansson, John Eriksson, Helge Eriksson, Arne Karlsson, Bertil Pettersson, Einar Tallberg
Nedre raden fr.v.:
Ulla Segelström, Iris Tollsten, Nils Zakrisson, Greta Karlsson, Gurli Forsmark, Karin Karlsson, Siri Franzén, Ragnhild Karlsson
Lärare: Sonja Eriksson
Födelseår 1924

Födelseår 1924

fr.v.:
Barbro Karlsson, Gustav Hjort, Gudrun Björkman, Sven Larsson, Gunborg Karlsson, Erik Bäck, Anna Eriksson, Bengt Malmberg, Inez Lundkvist, Märtha Sandberg, Edit Danielsson, Greta Persson, Rune Hedström, Ellen Eriksson, Gunnar Andersson, Olle Norling, John Byhlin, Ernfrid Enberg, Rut Andersson, Charles Karlsson, Ellen Andersson, Ingegerd Andersson, Erik Sälgström, Ulla-Britt Andersson, Martin Jacobsson, Rut Zakrisson, Gudrun Segelström
Lärare: Anna Heimer
Födelseår 1925

Födelseår 1925

fr.v.:
Lydia Tallberg, Ingmar Gröning, Mary Gröning, Per-Erik Eriksson, Brita Viklund, Henry Ivarsson, Erik Karlsson, Lars Eriksson, Melker Danielsson, Erik Borg, Börje Karlsson, Inga-Lisa Dalbrink, Lilian Larsson, Maj-Lis Karlsson, Anna Bergman, Gunnel Johansson
Lärare: Hulda Öberg
Födelseår 1926

Födelseår 1926

fr.v.:
Ragnar Eriksson, Karl-Ivan Sjöholm, Eivor Orre, Rune Byhlin, Paul Karlsson, Nils Bergman, Vivan Sandberg, Ella Hagman, Göte Lindström, Margareta (Titti) Andersson, Gösta Johansson, Irma Andersson, Uno Danielsson, Mona Norström, Sten Heimer, Sören Almgren, Anna-Greta Johansson, Marianne Karlsson
Lärare: Helena Bergenståhl
Födelseår 1927

Födelseår 1927

Övre raden fr.v.:
Harald Bergsman, Signe Johansson, John Hedström, Margit Enberg, Karl-Axel Eriksson, Maj-Britt Björkqvist, Nancy Forsmark, Stig Karlsson, Lars-Erik Andersson
Nedre raden fr.v.:
Gerhard Bergsman, Rolf Viberg, Nils Bergman, Ingemar Karlsson, Lennart Byhlin, Karl-Gösta Sälgström
Lärare: Sonja Eriksson
Födelseår 1928

Födelseår 1928

Övre raden fr.v.:
Gunborg Eriksson, Birgit Svensson, Ann-Mari Tollsten, Brita Norgren, Ulla-Britta Andersson, Elsie Viklund, Britta Karlsson, Margareta Jernberg, Doris Eriksson, Ing-Britt Tallberg, Inger Johansson
Mellersta raden fr.v.:
Ove Sundström, Sten Bergman, Erik Sundström, Per-Hugo Forsberg, Lars Hedström, Göte Karlsson
Nedre raden fr.v.:
Börje Andersson, Ragnvald Karlsson, Allan Elg, Göte Bergman, Bengt Karlmats
Lärare: Bertil Eriksson (med sonen Anders)
Födelseår 1929

Födelseår 1929

Övre radenfr.v.:
Gunborg Stam, Gunborg Bergsman, Naima Brandt, Birgit Venngren, Astrid Malmling, Ingegerd Sundström, Ingrid Johansson, Ingrid Johansson, Annie Eriksson, Anna-Lisa Bäck
Nedre raden fr.v.:
Holger Eriksson, Lars-Olov Norström, Bertil Olsson, Ove Sälgström, Göte Bergman, Erling Karlsson, Alvar Fjellman, Karl-Erik Andersson, Uno Larsson
Lärare: Fritz Janols