Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > Ett brev betyder så mycket (angående flytt av poststationen)

Ett brev betyder så mycket (angående flytt av poststationen)

I oktober månad 1943 författades det en skrivelse till Kungl. Generalpoststyrelsen i Stockholm angående önskemål om förflyttning av den då belägna poststationen i Jälkarbyn till brukssamhället. Vem som skrivit brevet och/eller undertecknat detsamma framgår inte men en kvalificerad gissning går ut på att bolagsledningen vid Wikmanshytte Bruk hållit i pennan.

Det kan vara intressant att läsa vad som skrevs och i vilken högtidlig form och innehåll som var kutym på den tiden. I en annons nära elva år därefter – 1954 – kungörs att postationen i Vikmanshyttan flyttar till brukssamhället, Tallgatan 1.

Ang. poststationen i Vikmanshyttan

Undertecknade, som representera huvudparten av Vikmanshyttans poststations klientel, anhålla härmed, att denna poststation måtte förflyttas från dess nuvarande plats i närheten av Vikmanshyttans järnvägsstation till brukssamhället, där största delen av den befolkning, som skall anlita denna poststation, är bosatt, och där Wikmanshytte Bruks A.-B., som är dess största kund, har sitt kontor.

Det är till stor olägenhet för brukets befolkning, som uppgår till omkring 1000 personer, att poststationen är belägen 3 km från bruket, dels på grund av avståndet, dels till föjd av den långa tid, som åtgår för besöket. Posten till bruket bäres ut varje förmiddag, och bussen till Hedemora medtager brev från bruket på turen från Vikmanshyttan kl 13.30, men post, som skall expedieras senare på dagen, måste avlämnas på poststationen eller järnvägsstationen. Största olägenheten är emellertid, att huvudparten av poststationens klientel icke kan ombesörja sådana ärenden som avlämnandet och avhämtningen av paket och postanvisningar, avlämnandet av rek, avhämtningen av pension etc. på närmare håll än ca 3 km.

Den del av poststationens klientel, som skulle få längre väg till poststationen vid dess förflyttning till bruket, är obetydlig vid jämförelse med bruksbefolkningen och kunde för övrigt alltjämt avlämna avgående post i brevlådan på järnvägsstationen samt anlita bussen för besök vid poststationen på bruket, genom att bussen gör ett uppehåll där ungefär 1 timme mitt på dagen. /I motsatt riktning skulle väntetiden vid poststationen, där den nu är belägen, bli minst 3 à 4 timmar./

Lokal för poststationen på bruket har Wikmanshytte Bruks A.-B. förklarat sig villig att iordningställa i planerad nybyggnad. Därigenom kan lämpligare lokal än den nuvarande erhållas.

Vi utbedja oss välvilligt av denna vår anhållan och skulle vara tacksamma, om denna för oss viktiga angelägenhet kunde med det allra snaraste tagas under behandling.

Vikmanshyttan den 20 oktober 1943.

Och här den av postmästaren i Hedemora författade annonsen, kort och koncis: