Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > På klappbryggornas tid

På klappbryggornas tid

Det har gått åtskilliga årtionden, ja rent av sekel sedan klappbryggorna var helt vanliga och nödvändiga inrättningar på bruket och ute i byarna. Det är med blandande känslor som minnena kommer i dagen och ett par fotografier här intill kan berätta och bekräfta. Smutstvätten av allehanda slag skulle åtgärdas även om de yttre förhållandena bjöd på bistert vinterklimat. Det slitsamma jobbet avskräckte inte, dåtidens hantering fick accepteras ” i alla väder” – vad var annars alternativet.

Klappbryggor fanns det lite varstans på bruket, exempelvis utanför Brukets tvättstuga eller i Sågdammen (i närheten av det blivande brukskontoret) och i Byn. Men även ute i byarna tvättade man på samma sätt.

Hade då ”livet” vid och omkring klappbryggorna något positivt med sig, förutom alltid rena kläder, mattor och dylikt? Jo, den sociala biten var säkert viktig; sammanhållning, hjälpsamhet och ömsesidig respekt ökade. Men det finns nog ingen i dagens läge som önskar klappbryggorna tillbaka…

Så påståendet för femti-elfte-gången: tiderna förändras!

Bilder är hämtade från Sågdammen, där Marika Hagman och Hilma Pettersson är fullt sysselsatta och från Nyhyttan där tvätterskan heter Betty Andersson med hjälpredan Mary.