Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > så skrevs det i mars 1986: Ny industriby – en vision

så skrevs det i mars 1986: Ny industriby – en vision

”Det måste vara förlåtet att så här i påsktid komma med en framtidsdröm – en vision om en expanderande industriverksamhet à la teckningen här intill. Helt enkelt en helt ny industriby!

Bakgrund: som bekant är det i år tio år sedan stålverksrörelsen försvann. Den industriella aktiviteten är i antal sysselsatta idag knappt hälften så stor som 1976 – endast en fjärdedel jämfört med ännu ett tiotal tidigare.

Mål: summa summarum 200 nya arbetstillfällen inom loppet av en ny händelserik tioårsperiod, enligt uttryckt 20 jobb per år. Denna satsning behövs för att

a) skapa ett stabilare samhälle

b) ge ungdomen en tryggare framtid

c) bidra till en starkare industrikommun

Förutsättningarna: för att första, mycket goda markresurser som anpassas till krav för industrimark, för det andra, en stor portion vilja och för det tredje, en månghundraårig industritradition.

Listan på alla nödvändiga förutsättningar, ingredienser som ekonomi, an-passade kunskaper och färdigheter, målinriktad utbildning är naturligtvis ett måste.

Men det var ju en vision i påsktid 1986 det var fråga om, en ny industriby i Vikmanshyttan. En framtidsdröm som hette duga men som även sträcker sig över en lång period, en satsning för 2000-talet.”