Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > Mosse i Vikmanshyttesjön

Mosse i Vikmanshyttesjön

Vattenproblem av stora mått – för bruksindustrin

Vattenproblem av stora mått – för bruksindustrin

Någon gång i mitten av 1960-talet förekom i Vikmanshyttesjön en flytmosse som sedermera förankrades i sjöns södra delar. Delar av mossen kom åter på drift och hamnade slutligen och hamnade slutligen i närheten av dåvarande snickarverkstaden.

Eftersom industrin tog sitt vatten från Vikmanshyttesjön och ledningarna låg i ”farlig” närhet till flytmossen ansåg man att stor risk förelåg att vattenfiltren skulle slamma igen förr eller senare.

Av den anledningen beslöt man ”göra slut” med hjälp av en stor grävmaskin och sedan forsla bort den billast för billast.

Många bruksbor följde detta bärgningsarbete med stort intresse.

Det ska i detta sammanhang påtalas att industrivattenfrågan från och till ställt till ytterligare besvärligheter – med inte ringa kostnader som föjd.