Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > London – störst/vackrast av de gamla kasernerna

London – störst/vackrast av de gamla kasernerna

London

London

Vi behöver inte vara minsta nostalgisk för att öppet visa var ”kärlek” till den gamla kasernen London. Det var ju något speciellt med den timmerbyggnaden utmed Storgatan. Redan vid byggnationen fastslog byggherrar och bruksledning att ”denna flerfamiljsfastighet” var en pärla bland befintlig bebyggelse. Den fick också ”smeknamnet” London i akt och mening att uttrycka stort och respektfullt.

London stod klart år 1875 sedan en äldre byggnad rivits och gett plats för nybygget. Ett mindre stenkast från bruksjärnvägen, så kunde den lokaliseras på brukskartan.

Att många historier, berättelser ur folkmun, episoder och rena fakta finns förstås kring den gamla kasernen. Som tyvärr skattades åt förgängelsen när det omvittnade rivningsraseriet satte in i brukssamhället. En riktig straffspark, för att använda fotbollsspråk..

Minnet av ett funktionsdugligt bostadshus kan emellertid ingen ta ifrån oss…