Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > ”Lilla Paris” byggs om

”Lilla Paris” byggs om

Folkets Hus före moderniseringen 1977

Folkets Hus före moderniseringen 1977

Först som sist ska vi förklara namnet i rubriken eftersom det inte på långa vägar är känt bland nu levande bruksbor, inte ens bland de äldre generationerna. Jo, det handlar om smeknamnet på Folkets hus och användes då och då, kanske mest under 40-talet. Det var på den tiden och det följande decenniet publiken kom långväga ifrån och dansrotundan var något alldeles extra.

Information i tidningen

Information i tidningen

Tiderna förändrades, kraven stegrades och plötsligt räckte inte ortens nöjesetablissemang till längre. Mitt under Vikmanshyttans krisår under senare delen av 70-talet (när gamla industrin lades ner) tog planerna fast form för en förändring. I slutet av mars månad 1977 påbörjades den både efterlängtade och önskvärda ”ansiktslyftningen”. Tidsplanen visade på att moderniseringen stod klar till nyår samma år.

Det var framförallt danspubliken man satsade på med stora förändringar av dansrotundan. Dansgolvet sänktes så att allt utrymme blev i ett plan. Den gamla balkongen stängdes. Ny cafeteria ställdes i ordning med nytt kök. Danspubliken kom in genom en ny entré. Nya personalutrymmen, expedition och damtoaletter ingick också i det nya ansiktet. Tilläggas ska att herrarna gick hålla till godo med de gamla – men nu nysnyggade – toaletterna.

Handikappvänligt

I tillbyggnadens övervåning inrymdes en samlingssal med plats för 50 personer samt två föreningsrum. Ventilationen förbättrades avsevärt och tillgängligheten till nämnda våning bestod av nya trappa och nyinvesterad personlift.

Omkring 2 miljoner satsades

Den exakta kostnaden har vi ingen uppgift om men den ursprungliga kostnadskalkylen var tvungen att justeras med ca en halv miljon till totalt två miljoner, då med ett inventariebelopp av 100.000 kronor inräknat. Statliga lån, kommunala och fackliga bidrag och stöttning från folketshusrörelsen kunde finansiera ”hela kalaset”.

Byggmästare? Nej, men FH-ledare Albin Andersson

Byggmästare? Nej, men FH-ledare Albin Andersson

Och en av de allra största drivkrafterna bakom bygget var föreningens ordförande Mysche-Albin Andersson, föreningsledare sedan ett kvarts sekel tillbaka vid tiden för FH-satsningen genomförande. Han blev naturligtvis mycket glad och nöjd när hela arrangemanget var ett faktum.

Avslutningsvis ska vi lämna den informationen att övriga utrymmen i Folkets hus inte berördes av nämnda investeringar. Men icke för ty, hela ”Huset” blev mera slagkraftigt och gästvänligt när Lilla Paris fick den påkostade nynyttfödelsen.

Folkets hus i Vikmanshyttan uppfördes år 1939 medan själva föreningen kom till redan år 1907, dess första ordförande var smeden Emil Elg.