Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > Lekar om midsommaren

Lekar om midsommaren

Vi har mer än en gång konstaterat att årets största bruksfest utgörs av mid-sommarfirandet. Och så har det förhållit sig i flera generationers tider, längsta tiden stationerat på Mojsenplanen men också tidigare bland annat på Knåsen – och numera vid Bruksmuseum. Här kan vi tala om en verkligt anrik tradition med bruksbefolkningen i huvudrollen men också tillresta, ofta vikmanshyttebor i förskringringen.

Om den nyckfulla midsommar-väderleken tillåter rör det sig ett par timmars program med ”trivsam samvaro” i högsätet, för personer i alla åldrar. Stångresningen, som enbart sköttes av starka smeder en gång i tiden men nu mera all-mängiltig, är förstås huvudnumret tillsammans med de efterföljande lekarna och dansen kring stången samt midsommartalet inte att förglömma. Men övriga programpunkter har varierat under årens lopp. Musiken hade en naturlig plats när bruket bestod sig med många duktiga musikanter – och egen musikkår till och med. Tiderna har förändrats, även på det området.

Det har också förekommit flera slag av lekar. Stångridning, studsbollslöpning och potatisstafett kommer vi ihåg liksom dragkamp mellan olika förenings- och/eller arbetslag från industrin, för att nämna några exempel…

Även midsommardans förekom, ibland på Knåsen och till och med vid Mojsenplanen och under några tillfällen i By lada.