Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > Sibiriska lärkträd – en kulturskatt att bevara!

Sibiriska lärkträd – en kulturskatt att bevara!

Sibiriska lärkträd vid Tallgatan

Sibiriska lärkträd vid Tallgatan

Kultur kan innefatta många olika företeelser. Samhällets lärkträd till exempel, är sedan många år är en naturlig syn för vikmanshytteborna.

Och Vikmanshyttans lärkträd har en ganska egendomlig historia. Det sägs att de ursprungliga träden härrör från frön som krigsfångar hade med sig från Sibirien efter 1809 års krig.

Det låter kanske lite långsökt men det bekräftas bland annat av framlidne hembygdsvännen Emil Forsberg. Han kunde också berätta från sin skoltid att trädens gröna kottar var begärliga för korsnäbbarna som då fanns i stora mängder.

Det är främst utmed Tallgatan som träden planterades en gång, men även i Byn och på några andra ställen finns denna kulturskatt bevarad.