Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > Holmgrens taxi – den sista stationära på bruket

Holmgrens taxi – den sista stationära på bruket

Stig & Anna Holmgren

Stig & Anna Holmgren

Det hände den första december 1961, Vikmanshyttans egen taxirörelse bytte ägare. Makarna Anna och Stig Holmgren tog över verksamheten från Hans Hölke. Egnahemmet i Granbo blev något av centrum för ortens service vad gällde flera års persontransporter.

Ja, det blev en dygnet-runt-service som kom att vara i tre decennier. Paret Holmgren hade verkligen en genuin inställning till detta att serva bruksbefolkningen i vått och torrt.

Än idag är det många vikmanshyttebor som känner tacksamhet över Annas och Stigs insatser – och minns mycket väl Vikmanshytte-Taxins telefon-nummer.

I ”taxi-sammanhanget” ska nämnas följande:

Först ut ”en gång i tiden” var Boholms i Granbo, därefter följde den legendariske taxiägaren Albin Lindström , som var verksam mellan åren 1926 och 1957. En period under denna drygt 30-åriga verksamhet fanns också Karl Morell i Jälkarbyn. Hans Hölke kom därefter och så ovanämnda makarna Anna och Stig Holmgren.

Hela eran av taxirörelser avslutades av Conny Lundgren, men då med utgångs-punkt från Hedemora.