Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > Holme på drift

Holme på drift

Holme på drift

Holme på drift

Naturen bjuder oss människor då och då på minst sagt oväntade händelser, riktiga spratt kan vi också kalla det. I augusti månad 1960 skedde det, den dåvarande holmen i Vikmanshyttesjön rörde på sig på nytt. Inte som tidigare i sjöns mittlinje utan på ett mera ”närgånget” sätt, nämligen parkerade den utan-för Stallbacken. Följden blev uppenbar, alla båtägare utefter sjöstranden riskerade få sina ekor innestängda. I värsta fall kunde den ju också ställa till förtret vid badplatsen.

Problemen med den då nya vikmanshytteattraktionen, omkring 150 meter lång och 100 meter bred, kunde lösas på ett tillfredsställande sätt. Den bogserades bort och till utgångsläget. om vi inte missminner oss. Men vi tror oss också komma ihåg att det inte var sista gången som vikmanshytteholmen rörde på sig…