Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > Gatunamn i Vikmanshyttan

Gatunamn i Vikmanshyttan

"Vägvisare" Nils Aronsson & Tage Karlsson

"Vägvisare" Nils Aronsson & Tage Karlsson

Kan ni möjligen gissa när egnahemsområdet Solhagas första vägar fick sina namn. Jo. sommaren 1965 fastställde vägföreningen namnen och från och med då var det inte bara genomfartsleden Angersteinvägen som berikats med identitet – och det var väl på tiden att ett modernt och väl befolkat område skulle ha gatunamn.

I sammanhanget ska nämnas, att ombyggnaden och moderniseringen av de äldre bruksbostäderna föranledde en viss omläggning av vägnätet. En del asfalteringar genomfördes också.

Namnen på solhagavägarna: Egnahemsvägen. Götvägen. Skogsstigen, Hytt-vägen, Källhagsvägen, Vintervägen, Sommarvägen. Trädgårdsgränd, Tackjärnsvägen och Parkvägen.

Sedan 1965 har ju villabebyggelsen vuxit ut ytterligarae med vägnät med rättmätiga namn, så det så. Men vi vill ange det så kallade premiärårets betydelse.