Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > Gamla Vikmanshyttan uti Brukskyrkan

Gamla Vikmanshyttan uti Brukskyrkan

Interiör från kyrkan

Interiör från kyrkan

Vid besök i vår säregna – och vackra – kyrka påminns vi av en rad gamla tecken av tider som förflutit på Bruket.

Låt oss visa på ett par prover och exempel

  • Hela korgolvet med altare, predikstol och dopfundspostament är murat i slaggsten
  • Kyrkorummets kor omfattas bland annat av fartygsventiler-ljusstakar, ventiler som en gång i tiden var en specialprodukt ”Made in Wikmanshyttan”
  • Brukets ”smideskonst” finns också där. Kurt Grälls förfärdigade en ambon (läspulpet) och predikstolens bokstöd.
  • Hedemorabygden är representerad av Bältarbo Tegelbruk. Kyrkorummet är murad i rött tegel med inslag av blåanlupet tegel.

När dessa rader sätts på pränt (sommaren 2014) har kyrkan hunnit bli 48 år gammal. Brukskyrkan har sin givna plats i samhället bekräftas härmed.