Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > Så här såg en del av gamla Vikmanshyttan i slutet av 1910-talet

Så här såg en del av gamla Vikmanshyttan i slutet av 1910-talet

Vikmanshyttan i slutet av 1910-talet

Vikmanshyttan i slutet av 1910-talet

På det gamla fotografiet syns flera av den gamla husen som bildade det gamla brukssamhället. Tack vare ganska så god skärpa i bilden kan vi iaktta Storgatans Katten & Råttan, det gedigna London, de första fastigheterna på Tallgatan, två av befintliga tvärtstugor, ladugården, Trekanten, Göranssons, överingenjörsvillan, Metz och sist men inte minst fastigheten Paris. Den sistnämnda fastigheten som gick en strängt öde till mötes, den brann ner efter bruksungdomars oförsiktighet.

Den äldsta delen av gammel-Vikmanshyttan, det vill säga ”kvarteret” Byn har vi berättat om på närliggande plats på vår hemsida.

Ett råd, en önskan: studera bilden extra länge, detta är verkligen historia som passerar revy…