Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > Gamla herrgårdsbron

Gamla herrgårdsbron

Herrgårdsbron

Herrgårdsbron

Det här gamla vykortet visar den gamla bron vid före detta herrgården. Platsen är som många andra lokaler historisk, i detta fallet minst av ett par anledningar. Här samlades dåtidens lantarbetare när det var dags att informera om kommande arbetsuppgifter – och det var inspektoren som höll i trådarna.

I helt andra förhållanden var det tal om infarten till Herrgården, för boende ”herrskapet”, deras personal men också när det bjöds in till diverse festligheter. Exempelvis när brukspatronen om i fyrspann från Nisshyttan via närliggande Björkallén.

Det var tider det, eller tycker ni inte det?