Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > Den äldsta bebyggelsen

Den äldsta bebyggelsen

Den gamla brukskartan kan berätta om hur brukssamhället såg ut, den successiva utveckling som skedde – och inte minst om de namn fastigheterna bar. Industrin och lantbruket finns förstås också med för att göra den rådande situationen rättvisa.

Vi delar in vår lilla historiebeskrivning på följande vis:

• först om bebyggelsen i samhället

• sedan om gamla industri- och lantbruksbyggnader

• och till slut om ”annat som var förr”

Bergmansgården

Bergmansgården

De s.k. kasernerna London, Paris, Metz, Gröna Lund, Göranssons, Bergmans med flera, en gång så viktiga inslag i bruksbilden finns dessvärre inte kvar idag. Gamla fastigheter som däremot klarade sig undan rivning är: Trädgårdsbyggningen (från 1746), Gamla skolan, Masmästarns, Hammarströms, Katten och Råttan. Äldst av all bebyggelse är före detta Herrgården där den ursprungliga byggnaden daterar sig till 1720-talet. Idag är där ett sjukhem

De slående och smått originella namnen på en del fastigheter härleds till händelser och platser ute i Europa eller personer på bruket. Paris och Metz uppfördes exempelvis under fransk-tyska kriget 1870-71.  I gamla anteckningar kan vi dessutom läsa att det oftast var byggnadsarbetare från siljanstrakten som byggde bruksbostäderna.

I Byn, som är äldsta kvarteret, återfanns två privatägda bondgårdar, Per Jans och Per Pers.

När de gamla huset revs försvann mycket av gamla rötter och Vikmanshyttan blev ett nygammalt brukssamhälle. Lyckligtvis förverkligades villaområdet Solhaga, med start 1929. Förhoppningsvis blir de gamla fastigheterna kvar, de som fortfarande fungerar. Till den kategorin måste också Smedjegatans bestånd inkluderas.

Trädgårdsbyggningen

Trädgårdsbyggningen

Bland fastigheter som en gång var verksamma inom industriområdet finns såväl före detta Angersteinska smedjan och Snickarverkstaden samt delar av exteriören av Degelstålverket och Smedjan. Exteriörerna har också i stort bevarats vad gäller gamla Varmvalsverket och Mekaniska Verkstaden. Och det gamla Lokstallet har rustats upp, tack för det! Kolhuset, Laboratoriet, Martinen och Hårdmetall finns också kvar vad gäller det yttre.

På museitomten finns dessutom Kornskruven bevarad liksom Oljeboden, gamla viktiga byggnader i industrins och lantbrukets tjänst. Men ladugården och stallet skattades för längesedan åt förgängelsen. Inte heller sista hyttan fick vara kvar.

Och så till sist, några gamla ”bruksinventarier” som är borta:

• Flera väl frekventerade anslagstavlor

• Verksamheterna i  brandstationen, brukshotellet, By lada, hemvärnsgården, Kartjärnsbacken, sågen, kvarnen, pensionärshemmen, trädgården, sjukstugan, med flera andra.