Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > De första spadtagen – ett Folkets Hus skulle byggas

De första spadtagen – ett Folkets Hus skulle byggas

Med spett, korp och spade, vi ska gå,
till tomten bort och gräva, hej å hå!

Så inleddes ”kampsången” inför uppförandet av Vikmanshyttans Folkets Hus. Efter många, många. många om och men kunde byggandet ta sin början. På våren, i april 1937, gjordes stora inköp av tio dikesspadar och fem cementspadar samt lånades från Wikmanshytte Bruk tio spett och fem korpar.

På bilden ser vi sex av alla frivilligarbetare, nämligen Ruben Elg, Helmer Franzén, Axel Bergman, Sven Sälgström, Elias Forsberg och Fritz Andersson.

På bilden ser vi sex av alla frivilligarbetare, nämligen Ruben Elg, Helmer Franzén, Axel Bergman, Sven Sälgström, Elias Forsberg och Fritz Andersson.

På tomten fanns en svinstia, den vill någon köpa för tio kronor. Summan höjdes till 50 kronor av ägaren, men köpet blev inte av. Stian blev bra till redskapsbod. Vilken härlig motion det skulle beredas för dem som fick bryta mark…

Många gånger såg det säkert mörkt ut, men det ljusnade trots allt. Genom lån på fördelaktiva villkor från Bruket och LO kunde allt ros i land. Och framförallt det myckna frivilliga arbetet bidrog till ett gott resultat. I april månad 1938 antogs Klas Norlander som byggmästare,

Och färdigt blev det efter många arbetstimmar och den 22 januari 1939 hölls det första styrelsemötet i det nya huset.

Och invigning ägde rum första söndagen i mars 1939. Dåvarande Gustav Möller höll invigningstalet.