Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > Vikmanshyttans ålderspyramid

Vikmanshyttans ålderspyramid

Ålderspyramid

Ålderspyramid

Ålderspyramiden från mitten av 1950-talet kan här nedan studeras. Vi inbjuder till en stunds tankeverksamhet. Du läsare bestämmer själv vilket engagemang som du vill lägga ner på ”översikten” och dess innehåll. Bara några sammanfattande faktauppgifter och kommentarer:

Total befolkningssiffra: 1850 personer, varav 982 män (= 53 %) och 868 kvinnor (=47 %)

Ålderskategorierna ”upp till och med 15 år” respektive ”mellan 31 och 50 år” utgör faktiskt halva invånarantalet – fördelat ganska jämnt, 24 respektive 26 %

Ålderskategorierna ”mellan 51 och 60 år” och ” över 60 och uppåt” är också jämförbara – 14 respektive 15 % av den totala folkmängden.

Verkligen negativt: för de båda ålderskategorierna 16-20 år och 21-30 år är noteringarna låga och i det långa perspektivet helt oacceptabla, totalt knappt en femtedel av alla vikmanshyttebor.

Avslutningsvis: Formen på vikmanshyttepyramiden liknar inte mycket det utseende vi förknippar med en traditionell pyramid – ja, likt dom i Egypten!