Gamla Vikmanshyttan > Gamla Vikmanshyttan lever kvar – i och kring Bruksmuseum

Gamla Vikmanshyttan lever kvar – i och kring Bruksmuseum

Forna tiders Vikmanshyttan är väl representerat på museet – ibland titulerat ”Dalarnas största minimuseum”. Vidstående bilder är en hyllning till den mötesplats som kom till stånd efter nedläggningen av gamla stålindustrin.

1981 invigdes bruksmuseum, vilket betyder att verksamheten 2011 funnits i trettio år. Museianläggningens  tillkomst är en av de största kulturella insatserna på bruket och bygden i modern tid. (Folkets hus bör nog anses vara den viktigaste tilldragelsen.)

Vi gläds åt allt som kunnat bevaras. Å andra sidan sörjer vi sådant som inte fick tas till vara, bl.a. en del byggningar, inklusive den sista hyttan. Det är hög tid att ansvariga för kulturminnesvården säkrar det som ännu finns kvar för eftervärlden!