Gamla Vikmanshyttan > Annat se- & läsvärt > En gång i tiden fanns W-1:an i Jälkarbyn

En gång i tiden fanns W-1:an i Jälkarbyn

W-1:an

W-1:an

Undras vad? Jo, ett helt unikt fortskaffningsmedel – den först registrerade bilen i vårt län som bekant numera heter Dalarnas län. Året var 1964 och lantbrukare Olof Hagström hette den lycklige ägaren. Rariteten till bil var av märket Nash från år 1928.

Vi vet att den ursprunglige ägaren till Nash-en var greven Heikenskiöld men från slutet av 30-talet var den i Olofs farbror Johans ägo. Många motorintresserade personer har försökt förvärva det gamla åkdonet, bland andra en av länets lands-hövdingar. Och då rörde det sig troligen om att komma över registreringsnumret W 1.

Originallackeringen befanns fortfarande i bästa skick och rullgardinerna var fortfarande på plats. Vid ovannämnda årtal stod mätarställningen på omkring 5.600 mil. Och vid den här tiden användes bilen snart sagt varje vecka i trafiken.

Tyvärr känner vi inte till ”lyxåket nummer ett” vidare öden. Det är emellertid vår förhoppning att Dalarnas första bil blir väl omhändertagen, även i fortsättningen.