Gamla Vikmanshyttan > Annat se- & läsvärt > Utflykt till Furuvik & Söderfors

Utflykt till Furuvik & Söderfors

Utflykt till Furuvik & Söderfors

Utflykt till Furuvik & Söderfors

Att göra en dylik utflykt per buss redan i början av 1930-talet, närmare bestämt sommaren 1931 hörde kanske inte till vanligheterna. Men här presenterar vi i alla fall ett bra exempel.

Tjugotre vikmanshyttebor handlade det om. Och bakom arrangemanget stod Oscar Holst som från och till ordnade färdmedel och var något av reseledare. Gruppen dominerades av 16 karlar men även sex damer följde med liksom tioårige brukspojken Eskil. Chauffören hette visst Hed.

Så till resenärerna, från vänster Algot Karlsson, Axel Zackrisson, Edvard Elg, med sonen Eskil, Engelbert Karlsson, Leonard Berglin, Karl Karlsson, Sven Eriksson, Axel Berglin, Emil Elg, Karin Andersson, Tyra Bergling, Henning Andersson, Axel Sandberg, Linnéa Eriksson, Karl Gröning, Margit Zackrisson, Gustav Eriksson, Oscar Holst, Anna Holst, Elin Bergman, chauffören Hed, Axel Elg, Alfred Blank