Gamla Vikmanshyttan > Annat se- & läsvärt > 12 – 13 Augusti 1944: Största luftskyddsövningen någonsin i Vikmanshyttan

12 – 13 Augusti 1944: Största luftskyddsövningen någonsin i Vikmanshyttan

Låt oss berätta om en händelse från mitten av 1944 då alla bruksbor var ”på fötter” – lör- och söndagen den 12- 13 augusti genomfördes den största luftskyddsövningen i samhällets historia. Andra världskriget hade pågått i flera år men något slut på krigshandlingarna låg inte inom räckhåll. Och då gällde det fortfarande att hålla högsta beredskap – även lokalt – resonerade man.

Övningarna var anordnad av Wikmanshytte Bruk under ledning av luftskydds-chefen A.W. Heimer och omfattade både industri- och hemskydd samt brand-kårerna i Vikmanshyttan, Turbo och Hedemora. Övningens ändamål var att öva luftskyddets beredskap och effektivitet och framför allt öva allmänhetens upp-trädande vid flyglarm. Förutsättningen var ju att landet var i krig – Gävle, Falun, Främby och Domnarvet hade bombats.

Klockan 18.30 på lördagskvällen gick flyglarmet och tio minuter senare kom flyganfallet. Det ena fientliga flygplanet efter det andra kretsade över samhället. En hel del skador uppstod, mekaniska verkstaden fick en sprängbomb vid södra tornet samtidigt som portvaktstugan sprängdes bort. Vakten dödades och två andra personer skadades svårt. I övrigt åstadkom spräng- och brandbomber och blindgångare stor förödelse inom de industriella anläggningarna. Hela östra gaveln på kolhuset raserades och skogen intill antändes. I smedjan vållade ett par spräng-bomber raserat tak och skorsten och ingångarna till skyddsrum blockerades.

”På söder” bortom förmansbostäderna sköts ett fientligt flygplan ner efter nöd-landning. Vid vattenintaget vid rostugnen lyckades ett par sabotörer göra en kupp med vattenavbrott som följd. Ett sabotage i själva luftskyddscentralen avvärjdes i sista stund.

Hemskyddet hade en hel del att klara med uthusbränder, vindseldsvådor, brandbomber och splitterskador. I Granbo övertändes templarlokalen och Östbergs kafé varigenom även den övriga bebyggelsen var hotad.

Närmare bestämt klockan 8.55 på söndagen gick signalen faran över och kl 11.00 var övningen slut. Men dessförinnan hade samariter och diverse hjälp-personal, räddningsmanskap med flera ett omfattande arbete att klara av. En timme senare samlades ledning och kontrollanter till kritik. Luftskyddschefen uttryckte senare sin stora tillfredsställelse med övningen och det stora intresset från alla inblandade. Även kapten G. Norrgren, närvarande representant från Länstyrelsen, var nöjd samtidigt som han påtalade betydelsen av samarbetet mellan industri- och hemskydden som visats under händelseförloppet.

Ovanstående rader handlar om en något annorlunda brukshistoria som helt och hållet hade utombys gärningar som utgångspunkt. Men även dylika problem kunde man lösa på tillfredsställande vis – och det kändes förstås tryggt!