Gamla Vikmanshyttan > Annat se- & läsvärt > Minst sagt speciella hotellgäster

Minst sagt speciella hotellgäster

And-ra gäster

And-ra gäster

Tänka sig hur det kan bli. Hur scener kan utspela sig som man minst anar. Eller inte alls kan förutspå. Vissa av dessa tilldragelser bidrar onekligen till att ”det vanliga” blir ovanligt.

Nog av dylika funderingar och påståenden!

Bilden uppvisar kort och minst sagt ett påbörjat besök på före detta Brukshotellet i Vikmanshyttan. Vid det laget hade många, många olika gäster passerat stentrappan in till de inre regionerna, om det nu var aktuellt med intagande av föda eller en övernattning. Eller rent av bådadera.

Men här handlade om en premiär, fru And och sina ”pojkar & flickor” var på ingående. Att gästerna inte hade erhållit någon formell inbjudan kan vi nog säga med största sannolikhet – och att de kommit per bredvidstående velociped är helt uteslutet.

Får förevigandet tillhöra det kuriosa och tiden förr, i alla fall…