Gamla Vikmanshyttan > Annat se- & läsvärt > Spanska sjukan, från en intressant studie, signerad Thord Holst

Spanska sjukan, från en intressant studie, signerad Thord Holst

Spanska sjukan kallades ju den epidemi med stor dödlighet som härjade åren 1918 – 1920. Det var en svår influensaliknande sjukdom med åtföljande inflammation i lungorna. Den smittade fick huvudvärk, frossa och feber, tillståndet försämrades snabbt. Musklerna värkte och ansiktet blev mörkt brun-violett, fötterna svartnade och den sjuke började hosta blod. På kort tid fylldes lungorna av blodig vätska, lungorna slutade fungera och döden inträdde.

I Vikmanshyttan inträffade de flesta dödsfallen under månaderna oktober och november 1918. Det berättas att under denna period föll extremt mycket snö som gjorde vägen till hedemorakyrkan och begravningsplatserna där länge oframkomlig. De döda fick därför förvaras i likboden i Vikmanshytan i väntan på begravning.

Spanska sjukan

Spanska sjukan

Epidemin tycks ha börjat i byarna öster om bruket. Det första dödsfallen noterades i Västanå måndagen 30 september 1918. Det rörde sig om den 18-årige sonen till hemmansägare Jonas Fredrik Gustafsson som drabbades. Sedan följde dödsfallen dag för dag. Första oktober i Norrhyttan, andra oktober en äldre kvinna i Granbo. De två första bruksborna som avled var Magnus Emanuel Holst och Viktor Andreas Viklund, det var veckan därefter. Sista veckan i oktober och första novemberveckan dog nio personer i brukssamhället. Under tiden 30 september till 4 december avled sammanlagt 21 personer i området.

Efter att kemistbiträdet E G Hedström dött den fjärde december förekom inga fler dödsfall förrän året därpå. I maj månad 1919 avled tre personer; två ynglingar Hammarström och en tre månaders pojke, son till skogsarbetaren A G Berggren i Hörngården i Norn. Och det lär vara så att det var det sista dödsfallet i trakten som förorsakades av denna förskräckliga sjukdom.

Vikmanshyttan var det tätast befolkade området i Hedemora landsförsamling och där fick smittan stor spridning. I Hedemora stad var dödsfallen betydligt färre. Sammanlagt tog epidemin 75 personers liv, 25 i staden och 50 i landsförsamlingen.


 

1918

30 september
Gustav Adolf, 18 år, son till hemmansägaren Jonas Fredrik Gustafsson, Vestanå

1 oktober
Hilda Vilhelmina Johansson, 33 år, Norrhyttan

2 oktober
Anna Lisa Vretlind f. Andersson, 75 år, Granbo. Änka efter hemmansägare Erik Vretlind

2 oktober
Karl Fredrik Gustafsson, 21 år, Vestanå

8 oktober
Viktor Andreas Viklund, 24 år, Vikmanshyttan

9 oktober
Magnus Emanuel Holst, 26 år, smed /skriven i Falun/

20 oktober
Maria Hedendahl, f. Andersson, 29 år, Bya, hustru till furiren Karl Johan Hedendahl

21 oktober
Elin Margareta, 16 år, Vikmanshyttan, dotter till gjutareförman Per Gustaf Gustafsson och Hulda Katarina Samuelsson

21 oktober
Anna Jernberg, f. Bylin, 37 år, Acktjärn, hustru till J A Jernberg

21 oktober
Karl Gunnar Sundström, 15 år, Granbo, son till Rickard och Frida Sundström

21 oktober
Gustaf Pettersson, stålverksarbetare, 60 år, Vikmanshyttan

24 oktober
Hulda Josefina Persson, f. Norling, 37 år, Vikmanshyttan, hustru till hyttarbetaren Per August Persson

25 oktober
Per August Persson, 40 år, hyttarbetare, Vikmanshyttan

30 oktober
Erik Ludvig Sundström, reparatör, 32 år, Vilkmanshyttan

3 november
Karl Emanuel Eriksson, smidesförman, 36 år, Vikmanshyttan

3 november
Karl Arvid Bergman, reparatör, 34 år, Vikmanshyttan

3 november
Karl Axel Eriksson, jordbruksarbetare, 40 år, Vikmanshyttan

7 november
Signe Fredrika Johansson, hushållerska, 25 år, Vikmanshyttan

13 november
Arvid Sjögren, bruksarbetare, 32 år, Granbo

15 november
Johanna Vilhelmina Johansson, 54 år, Jälkarbyn, hustru till hemmansägare Sven A F Andersson

26 november
Anna Lovisa Eriksson, hushållerska, 56 år, Jälkarbyn

4 december
Erik Gottfrid Hedström, kemistbiträde, 21 år, Vikmanshyttan

1919

15 maj
Gustaf Hjalmar, 15 år, Vikmanshyttan, son till Fredrik Hammarström och hans hustru Lovisa Göransson

20 maj
Alf Hammarström, snickeriarbetare, 23 år, Vikmanshyttan